Bestuur

Het bestuur leidt en regelt het functioneren van de wijkvereniging. Haar taken zijn:

  • het beleid uitzetten en toezicht op gang van zaken
  • tweemaal per jaar het uitroepen van een algemene ledenvergadering en het presenteren van jaarstukken
  • het vertegenwoordigen van de wijkvereniging Centrum West naar buiten toe

Het bestuur bestaat uit:

    Piet de Regt (voorzitter)

    Rina Ossenblok (secretaris)

    Niels de Wit (penningmeester)

    Paul Hultermans (bestuurslid a.i.)

    vacature (algemeen lid)

    vacature (algemeen lid)

Om de dagelijkse gang van zaken, de wekelijkse activiteiten en de volle activiteitenkalender te realiseren zijn er naast het bestuur
veel vrijwilligers die hun tijd en inzet geven.